20/09/2012 Andy Barcan

Reguli de utilizare a codurilor isbn pentru cărţi electronice (ebooks)

Cărţi electronice pe suport fizic (compact disc)

Definiţie: Cartea electronică (pe suport fizic) este un document care constă într-o prezentare vizuală a conţinutului stocat în formă electronică pe compact disc.
Regulă: primesc cod ISBN care se menţionează pe compact disc şi pe ecranul de prezentare.
Aceleaşi reguli sunt valabile în cazul editării pe suport tip dischetă sau casetă.

Cărţi electronice online

Definiţie: Cartea electronică online este un text (însoţit sau nu de imagini) având elemente de identificare bibliografică proprii (titlu, autor, an de publicare), stocat într-un fişier electronic în diferite formate (epub, pdf, mobi, etc) şi transmis prin mijloace electronice (internet).
Reguli:
a.    primesc cod ISBN distinct pentru fiecare format (epub, pdf, mobi etc);
b.    primesc cod ISBN distinct pentru fiecare ediţie cu un sistem de protecţie tip DRM diferit (ADOBE ACS4, Apple Fairplay, OMA – Open Mobile Alliance, social DRM etc).
c.    primesc cod ISBN diferit ediţiile care au acelaşi tip de sistem de protecţie DRM, dar au drepturi de utilizare media diferite (copiere, imprimare/tipărire etc).

Codul ISBN se menţionează pe ecranul de prezentare al documentului.

Copii digitizate ale publicaţiilor monografice tipărite

Definiţie: Copiile digitizate ale publicaţiilor monografice tipărite sunt documentele tip carte a căror informaţie este captată în format digital cu ajutorul unui echipament tehnic digital (cameră digitală, scanner etc)
Regulă: primesc un cod ISBN distinct, diferit faţă de cel al ediţiei tipărite, cod care se menţionează pe ecranul de prezentare.

Programe de calculator educaţionale sau didactice

Definiţie: Programul de calculator educaţional sau didactic reprezintă orice produs software în orice format (exe sau nu) ce poate fi utilizat pe orice calculator şi care reprezintă un subiect, o temă, un experiment, o lecţie, un curs etc., fiind o alternativă sau unica soluţie faţă de metodele educaţionale tradiţionale (tablă, cretă, etc.).
Regulă: primesc cod ISBN care se menţionează pe ecranul de prezentare şi/sau pe coperta documentului/suportul fizic.

Publicaţii multimedia în care principalul constituient este textul scris

Definiţie: Publicaţiile multimedia sunt publicaţii care conţin text, imagine, sunet, animaţie grafică pe suport informatic, având elemente de identificare bibliografică proprii (titlu, autor, an de publicare).
Regulă: primesc cod ISBN care se menţionează pe ecranul de prezentare şi/sau coperta documentului/suportul fizic.

Cărţi audio pe casete, CD sau DVD (audiobooks)

Regulă: primesc cod ISBN.
Codul ISBN se menţionează pe produs şi/sau pe orice etichetă ataşată permanent documentului.

Pentru fiecare formă diferită a unei lucrări (ediţie cartonată, broşată, audiobook, cărţi electronice online, cărţi electronice pe suport fizic) se atribuie câte un cod ISBN diferit.

Nota: Regulile de utilizare a codurilor ISBN pentru publicaţii electronice sunt în conformitate cu standardul SR ISO 2108/2006 şi reglementările Agenţiei Internationale ISBN de la Londra.

Pentru informaţii suplimentare:
CENTRUL NAŢIONAL ISBN
Biblioteca Naţională a României.
Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti
Tel: 021.3112635, Fax: 021.3124990
Email: isbn@bibnat.ro
Persoana de contact: Mihaela Laura Stanciu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Tipăriți cu Editura Hoffman!